Mahabharata Tatparya Nirnaya Part 02 – Kannada Detailed translation

700.00

Mahabharata Tatparya Nirnaya Part -02 (part 17 to 32th Adyaaya) Detailed translation and oldest kannada translation of Agrahara Narayana Tantri Udupi

  

Quantity:

SKU: MDKTTSBOOK76 Categories: , , ,

Description

Specifications of Mahabharata Tatparya Nirnaya – Kannada Detailed translation  (Paperback,  Kannada)

GENERAL
Book Mahabharata Tatparya Nirnaya – Kannada Detailed translation
Author
Binding Paperback
Publisher  Tatwa Samshodahana Samsat
Language Kannada